Annet Les

Als kind had ik al iets met nieuws en met schrijven. Op grote vellen papier maakte ik zelf kranten en die schreef ik vol met nieuwsfeiten en spannende verhalen. Ik maakte gewoon zelf het nieuws. Later wilde ik journalist worden, maar ik werd twee keer uitgeloot voor de School voor de Journalistiek en besloot Letteren te gaan studeren.

Daar kwam ik o.a. in aanraking met Anne van der Meiden, theoloog en hoogleraar massacommunicatie en public relations. Studenten van diverse universiteiten in Nederland trokken naar Utrecht om dit vak bij hem te volgen. Zijn colleges vonden plaats in een bomvolle kerk. Als hij sprak kon je een speld horen vallen. Daar werd ik gegrepen door het belang van communicatie in relatie tot bedrijven en hun omgeving.

Daarna werkte ik als woordvoerder voor vele (semi) overheids- en goede doelenorganisaties, zoals de politie, natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, Provincie Utrecht, ziekenhuizen, het Rode Kruis. Eerst in loondienst en daarna voor mijn eigen bedrijf Les is more. Zo langzamerhand stelde ik mijzelf de vraag: waarom gaat publiciteit genereren de ene organisatie aanzienlijk beter af dan de andere? En als je als organisatie publiciteit genereert, is dat dan de goede publiciteit? Is dat waarmee je naar buiten wilt? Heeft de ene organisatie gewoon meer te vertellen of spannende diensten? Dat kan, maar vaak hangt succes samen met de vaardigheid om nieuws te herkennen én het op de juiste manier, via de juiste kanalen op het juiste moment te verspreiden.

Iedere klant heeft nieuws dat gedeeld kan worden, alleen weet de klant het niet altijd. Ze zitten óp het ‘goud’. Sommige zaken zijn zo gewoon, wie zit daar nou op te wachten?

Als ik in een organisatie kom als woordvoerder of als mediatrainer kan ik mij oprecht verwonderen over wat ze allemaal doen. Voor hen is dat vaak heel normaal, maar voor de buitenwereld lang niet altijd. Elke organisatie heeft ‘goud’ in handen, mooie pareltjes die nog niet zijn gedeeld met de buitenwereld. Alleen; ze zijn nog niet blootgelegd en dus nog niet gezien. Voor mij een reden om hier organisaties mee te helpen, of het nu is als woordvoerder of als trainer. Van het naar boven halen van de informatie tot het goed verwoorden van de kernboodschap en het verhaal vertellen in een interview voor de camera.

Wil jij weten wat ik voor jou kan doen of wil je iets overleggen? Neem gerust contact met mij op.